Δήλωση Προστασίας Π.Δ.

Η MLS INNOVATION INC. στο ρόλο της ως Υπεύθυνος Επεξεργασίας δεδομένων εκτιμά την επίσκεψή σας στις ιστοσελίδες της και είναι ευγνώμων για το ενδιαφέρον σας για την εταιρεία, τα προϊόντα και τις υπηρεσίες της. Η προστασία του απορρήτου και των προσωπικών σας δεδομένων είναι σημαντικό θέμα για την  MLS INNOVATION INC. Για να διασφαλισθεί υψηλό επίπεδο διαφάνειας και ασφάλειας, η δήλωσή περί προστασίας του απορρήτου των προσωπικών δεδομένων, όπως αναλύεται παρακάτω, σας ενημερώνει για τη φύση, το πεδίο εφαρμογής και το σκοπό οποιασδήποτε συλλογής, χρήσης και επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα αφορά την  MLS INNOVATION INC.

Σκοποί Επεξεργασίας Δεδομένων

Η MLS INNOVATION INC. συλλέγει, επεξεργάζεται και χρησιμοποιεί τα προσωπικά σας δεδομένα στο βαθμό που απαιτείται  και για την εκπλήρωση του αντίστοιχου σκοπού ή σκοπών οι οποίοι αναφέρονται παρακάτω και για τους οποίους έχετε προηγουμένως συναινέσει.

Δραστηριότητες Μάρκετινγκ

Για τον εν λόγω σκοπό τα προσωπικά σας δεδομένα μπορεί να χρησιμοποιηθούν για την αποστολή εμπορικών επικοινωνιών, καθώς και την αποστολή διαφημιστικού υλικού που σχετίζεται με προϊόντα και υπηρεσίες της MLS Innovation Inc.

Γνωστοποίηση σε τρίτους για δραστηριότητες μάρκετινγκ

Έπειτα από συναίνεσή σας ενδέχεται τα προσωπικά σας δεδομένα να επεξεργάζονται από συνεργάτες της εταιρείας με σκοπό την ανάλυση των συμπεριφορών, των συνηθειών και των καταναλωτικών σας τάσεων αλλά και την ενίσχυση των προϊόντων και των υπηρεσιών που παρέχει η Εταιρεία.

Αγορές προϊόντων μέσω του ηλεκτρονικού καταστήματος (e-shop)

Προσωπικά σας δεδομένα ζητούνται επίσης κατά την αγορά ενός ή περισσοτέρων προϊόντων της εταιρείας μέσω του εταιρικού ηλεκτρονικού καταστήματος τα οποία απαιτούνται κατ’ ελάχιστον για τη διεκπεραίωση τόσο της αγοράς του προϊόντος αλλά και της ενδεχόμενης αποστολής του σε κάποιο προορισμό της επιλογής σας.

Επικοινωνία

 • Επικοινωνία Online μέσω εργαλείου Chat

Στις ιστοσελίδες  μας σας προσφέρουμε τη δυνατότητα επικοινωνίας με το τηλεφωνικό κέντρο της εταιρείας, μέσω ενός online εργαλείου συζήτησης (chat), που αναλαμβάνει και την ηλεκτρονική υποστήριξη των πελατών μας. Για το σκοπό αυτό, απαιτούνται ορισμένα προσωπικά στοιχεία από εσάς για να βελτιστοποιήσουμε την παρεχόμενη υπηρεσία. Χρησιμοποιούμε τα δεδομένα που συλλέγουμε, για να επικοινωνούμε μαζί σας και να εξατομικεύουμε την επικοινωνία μας μαζί σας. Όταν συμμετέχετε στο εν λόγω εργαλείο συζήτησης της MLS INNOVATION INC., τα προσωπικά σας δεδομένα δεν αποκαλύπτονται σε οποιονδήποτε άλλο μέρος.

 • Φόρμα επικοινωνίας

Η εταιρική ιστοσελίδα παρέχει επίσης μια ηλεκτρονική φόρμα επικοινωνίας που μπορείτε να χρησιμοποιήσετε για να έρθετε σε επαφή με την εταιρεία. Οποιαδήποτε προσωπικά δεδομένα εισαχθούν στην εν λόγω φόρμα κρατούνται αποκλειστικά για το σκοπό της επικοινωνίας και στη συνέχεια διαγράφονται μόλις αυτός έχει ολοκληρωθεί.

 • Φόρμα παραπόνων
Στα γραφεία μας και στα καταστήματά μας μπορείτε να βρείτε τις σχετικές φόρμες παραπόνων στις οποίες μπορείτε να διατυπώσετε τα όποια παράπονα είχατε κατά την εξυπηρέτησή σας. Οποιαδήποτε προσωπικά δεδομένα εισαχθούν στην εν λόγω φόρμα κρατούνται αποκλειστικά για το σκοπό της επικοινωνίας και στη συνέχεια διαγράφονται μόλις αυτός έχει ολοκληρωθεί.

Υποστήριξη Πελατών

 • Υπηρεσία After Sales τμήματος  Service

Το τμήμα Service της εταιρείας διαθέτει το δικό του ιστοχώρο όπου μπορεί ένας πελάτης ή ένας συνεργάτης να ενημερωθεί για την πορεία επισκευής της συσκευής που έχει προσκομίσει στο τμήμα. Τα προσωπικά στοιχεία που συλλέγονται στην προκειμένη περίπτωση βοηθούν στην παροχή της εν λόγω υπηρεσίας εξυπηρέτησης και υποστήριξης πελατών.  Επιπλέον, σε περίπτωση που ζητηθεί από τον πελάτη, το τμήμα έχει τη δυνατότητα να κρατήσει backup των προσωπικών δεδομένων του για τη διάρκεια επισκευής της συσκευής του.

 • Υπηρεσία GetnDeliver

Η Υπηρεσία MLS Get&Deliver αφορά την παραλαβή συσκευής από το χώρο του πελάτη, τη μεταφορά στο κεντρικό Service της Εταιρείας και την επιστροφή και παράδοσή της πίσω στον πελάτη, στο χώρο που εκείνος επιθυμεί. Τα προσωπικά δεδομένα που ζητούνται από τον πελάτη αφορούν την ομαλή εκτέλεση της παρεχόμενης υπηρεσίας.

 • Υπηρεσία τηλεφωνικού κέντρου

Ο πελάτης μπορεί να επικοινωνήσει με το τηλεφωνικό κέντρο της εταιρείας ώστε να δεχτεί τηλεφωνική υποστήριξη ή/και ενημέρωση για κάποια συσκευή που χρησιμοποιεί.

Γνωστοποίηση σε τρίτους

Έπειτα από συναίνεσή σας ενδέχεται τα προσωπικά σας δεδομένα να επεξεργάζονται από συνεργάτες της εταιρείας με σκοπό την παροχή των αντίστοιχων υπηρεσιών που μας παρέχουν ως συμβατική τους υποχρέωση. Συγκεκριμένα γνωστοποιούνται στους παρακάτω:

- Υπηρεσία GetNDeliver όπου καταρχάς αποδέχεστε την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων από τη συνεργαζόμενη εταιρεία courier που θα συλλέξει τη συσκευή σας και κατά δεύτερον συναινείτε στην γνωστοποίηση των δεδομένων σας από πλευράς μας προς την ίδια εταιρεία ώστε να είναι σε θέση να σας παραδώσει τη συσκευή σας όταν ολοκληρωθεί η επισκευή/έλεγχός της.

Αναβαθμίσεις, ασφάλεια και εφαρμογές MLS

Η MLS Innovation Inc. συλλέγει προσωπικά δεδομένα σχετικά με τη συσκευή σας και τον τρόπο με τον οποίο τη χρησιμοποιείτε μέσω των προεγκατεστημένων εφαρμογών της. Σε ορισμένες περιπτώσεις, η μη παροχή ορισμένων προσωπικών δεδομένων θα προκαλέσει την αδυναμία παροχής ορισμένων σχετικών προϊόντων ή υπηρεσιών. Οι λόγοι συλλογής των δεδομένων αφορούν στις παρακάτω παροχές:

-  Παράδοση, ενεργοποίηση ή επαλήθευση των προϊόντων και υπηρεσιών που ζητήσατε ή πραγματοποίηση αλλαγών και παροχή τεχνικής υποστήριξης και υπηρεσιών μετά την πώληση για τα παραπάνω προϊόντα και υπηρεσίες με βάση τις απαιτήσεις σας.

-  Αποστολή ενημερώσεων λειτουργικών συστημάτων ή εφαρμογών και ειδοποιήσεις εγκατάστασης.

-  Εξατομικευμένη εμπειρία χρήστη και περιεχόμενο.

-  Στατιστικά χρήσης των εφαρμογών και των συσκευών μας.

-  Παροχή υπηρεσιών σχετιζόμενων με την ασφάλεια των συσκευών σας και το κλείδωμά τους σε περίπτωση απώλειάς τους.

- Σας στέλνουμε επίσης πληροφορίες σχετικά με προϊόντα και υπηρεσίες που μπορεί να σας ενδιαφέρουν, σας προσκαλούμε σε δραστηριότητες προώθησης της MLS Innovation Inc., κ.α. Εάν δε θέλετε να λαμβάνετε τέτοιες πληροφορίες, μπορείτε να εξαιρεθείτε οποιαδήποτε στιγμή απενεργοποιώντας στις αντίστοιχες επιλογές στη συσκευή σας.

- Εκτέλεση των παρεχόμενων λειτουργιών της εκάστοτε εφαρμογής MLS.

Ειδικά για την εφαρμογή MAIC assistant η οποία διατίθεται στο Google Play:

Χρησιμοποιώντας τη MAIC assistant, συμφωνείτε και με τους όρους χρήσης του YouTube τους οποίους μπορεί να βρείτε στον παρακάτω σύνδεσμο https://www.youtube.com/t/terms

Χρησιμοποιώντας τη MAIC assistant, αποδέχεστε ότι η εφαρμογή χρησιμοποιεί τις υπηρεσίες YouTube API. Χρησιμοποιώντας αυτές τις υπηρεσίες αναγνωρίζετε και αποδέχεστε τη συνδεδεμένη χρήση της Πολιτικής Προστασίας της Google η οποία μπορεί να βρεθεί στον παρακάτω σύνδεσμο: https://www.google.com/policies/privacy.

Ανθρώπινο δυναμικό 

Η  MLS Innovation Inc. συλλέγει και επεξεργάζεται δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σχετικά με τους αιτούντες εργασία. Η εταιρεία δεσμεύεται να είναι διαφανής σχετικά με τον τρόπο συλλογής και χρήσης αυτών των δεδομένων και την εκπλήρωση των υποχρεώσεών της για την προστασία των δεδομένων. Μπορεί επίσης να συλλέγουμε προσωπικά δεδομένα σχετικά με εσάς από τρίτους, όπως οι αναφορές που παρείχαν οι πρώην εργοδότες. Θα ζητήσουμε πληροφορίες από τρίτους μόνο όταν γίνει μια προσφορά εργασίας σε εσάς και θα σας ενημερώσουμε ότι το πράττουμε. Τα δεδομένα θα αποθηκευτούν σε μια σειρά διαφορετικών τόπων, συμπεριλαμβανομένου του αρχείου καταγραφής, σε συστήματα διαχείρισης ανθρώπινου δυναμικού και σε άλλα συστήματα πληροφορικής (συμπεριλαμβανομένου του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου).

Η MLS INNOVATION INC. χρησιμοποιεί επίσης τα προσωπικά δεδομένα που παρέχονται για σκοπούς διαχείρισης συμβάσεων (contract management)  και επεξεργασίας των ερωτήσεων  και των αιτημάτων σας.

Επιπλέον, οι πληροφορίες που μας παρέχονται  μπορούν να συνδυαστούν με δεδομένα  που έχουν ήδη αποθηκευτεί από την MLS INNOVATION INC. σε προηγούμενο χρόνο. Ένας τέτοιος συνδυασμός δεδομένων μας επιτρέπει να διατηρούμε ενημερωμένα τα δεδομένα που συλλέγουμε, προκειμένου να διασφαλίσουμε την ακρίβεια των συλλεγόμενων πληροφοριών και να βελτιστοποιήσουμε τις  προσφερόμενες υπηρεσίες μας.

Πέραν αυτών των σκοπών, χρησιμοποιούμε και επεξεργαζόμαστε τα δεδομένα σας μόνο αν έχετε δώσει ρητά τη συγκατάθεσή σας και εάν έχετε ενημερωθεί για τέτοιους σκοπούς. Παράδειγμα: μπορείτε να εκδηλώσετε ενδιαφέρον  σε μια ηλεκτρονική αίτηση θέσης εργασίας, αλλά μπορεί η  MLS INNOVATION INC.  επίσης να επανεξετάσει αυτή την αίτηση σε σχέση με άλλες θέσεις στην εταιρεία. Μόνο στη περίπτωση αυτή, θα χρησιμοποιήσουμε αυτά τα δεδομένα για τον συγκεκραμένο σκοπό.

Ασφάλεια προσώπων και αγαθών σε καταστήματα της εταιρείας

Η MLS Innovation Inc. επεξεργάζεται προσωπικά δεδομένα στα πλαίσια του σκοπού της προστασίας προσώπων και αγαθών που βρίσκονται εντός των καταστημάτων της MLS Innovation Inc., ενώ νομική βάση για την επεξεργασία τους αποτελεί το Άρθρο 6, παρ. 1, στοιχείο (στ) του Γ.Κ.Π.Δ. Μπορείτε να ενημερωθείτε σχετικά με την εν λόγω επεξεργασία διαβάζοντας εδώ.

Κατηγορίες Προσωπικών Δεδομένων

Ως «προσωπικά δεδομένα» νοούνται οι πληροφορίες που αφορούν ταυτοποιημένο ή ταυτοποιήσιμο φυσικό πρόσωπο.

Η MLS INNOVATION INC. συλλέγει, επεξεργάζεται ή χρησιμοποιεί τα ακόλουθα προσωπικά δεδομένα, εάν μας τα παρέχετε, ανά σκοπό επεξεργασίας:

Δραστηριότητες Μάρκετινγκ

Για λόγους μάρκετινγκ και για τη βελτίωση των ιστοσελίδων και των υπηρεσιών μας, συλλέγουμε δεδομένα που αποστέλλονται από το πρόγραμμα περιήγησης ιστού σας, π.χ. πληροφορίες σχετικά με το πρόγραμμα περιήγησης και το λειτουργικό σας σύστημα. Επίσης για να μπορέσουμε να έρθουμε σε επαφή μαζί σας σχετικά με διαφημιστικό περιεχόμενο μέσω του εταιρικού μας newsletter, ζητούμε να μας παρέχετε το email σας στο αντίστοιχο πεδίο του ιστοτόπου μας. Τέλος, μέσω του αναγνωριστικού IMEI της συσκευής σας είμαστε σε θέση να σας ενημερώνουμε για καινούργια προϊόντα και υπηρεσίες της εταιρείας.

Τέλος, για να εκτελέσουμε διαγωνισμούς σε σελίδες κοινωνικής δικτύωσης συλλέγουμε στοιχεία του επιγραμμικού (online) προφίλ σας, τα οποία χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για τον σκοπό του εκάστοτε διαγωνισμού. Τα στοιχεία αυτά, ονοματεπώνυμο και διεύθυνση του προφίλ, αποθηκεύονται προσωρινά και σε κάθε περίπτωση για διάστημα μικρότερο του ενός (1) μηνός σε εταιρικό αποθηκευτικό μέσο ώστε να μπορέσουμε και τυπικά να ολοκληρώσουμε το διαγωνισμό που περιλαμβάνει διαδικασίες όπως την επικοινωνία με το νικητή (ή τους επιλαχόντες), αποστολή του εκάστοτε δώρου, κ.α.

Γνωστοποίηση σε τρίτους για δραστηριότητες μάρκετινγκ

Για τον εν λόγω σκοπό τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγονται είναι τα ακόλουθα:

Διαφημιστικά cookies. Η MLS Innovation Inc. και οι συνεργάτες της χρησιμοποιούν cookies για τη συλλογή πληροφοριών σχετικά με τις δραστηριότητες και τα ενδιαφέροντά σας στο διαδίκτυο και σας παρέχει προσωποποιημένες διαφημίσεις που συσχετίζονται περισσότερο με εσάς.

Cookies κοινωνικών μέσων (Facebook Pixel, Google Analytics). Τα cookies των κοινωνικών μέσων συνδέονται με υπηρεσίες που παρέχονται από τρίτους. Το τρίτο μέρος παρέχει αυτές τις υπηρεσίες ως αντάλλαγμα για την αναγνώριση ότι έχετε επισκεφθεί τους ιστοτόπους μας. Συγκεκριμένα, μέσω των τρίτων αυτών υπηρεσιών, λαμβάνουμε τα ονομ/νυμo και email σας με σκοπό την ενδεχόμενη χρησιμοποίησή τους σε καμπάνιες marketing.

-  Email. Στα πλαίσια διαφημιστικής καμπάνιας που εκτελείται από συνεργάτη της εταιρείας, μπορεί το email σας να προωθηθεί σε τρίτο μέρος ώστε να μπορέσει να εκτελέσει τη συμβατική του υποχρέωση.

-  Αριθμός τηλεφώνου. Στα πλαίσια διαφημιστικής καμπάνιας που εκτελείται από συνεργάτη της εταιρείας, μπορεί το τηλέφωνό σας να προωθηθεί σε τρίτο μέρος ώστε να μπορέσει να εκτελέσει τη συμβατική του υποχρέωση.

Αγορές προϊόντων μέσω του ηλεκτρονικού καταστήματος (e-shop)

Για τον εν λόγω σκοπό τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγονται είναι τα ακόλουθα:

Session cookies: Σύνδεση και επαλήθευση. Όταν χρησιμοποιείτε κάποιο αναγνωριστικό για να συνδεθείτε σε έναν ιστότοπο, τα λεγόμενα session cookies διασφαλίζουν ότι η επίσκεψή σας σε αυτόν τον ιστότοπο λειτουργεί όσο το δυνατόν πιο ομαλά.

Cookies προσωποποίησης: Αποθήκευση των προτιμήσεων και των ρυθμίσεων. O ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies για να αποθηκεύσει ρυθμίσεις, όπως η ρύθμιση γλώσσας και το μέγεθος της γραμματοσειράς στον υπολογιστή ή την κινητή συσκευή σας, τα στοιχεία στο καλάθι αγορών σας και άλλες προτιμήσεις του προγράμματος περιήγησης.

Σε περίπτωση αγοράς μια συσκευής σας ζητούνται τα ακόλουθα προσωπικά δεδομένα ώστε να είμαστε σε θέση να σας αποστείλουμε τα προϊόντα που έχετε αγοράσει: Όνομα, επώνυμο, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, ταχυδρομική διεύθυνση, χώρα, αριθμός τηλεφώνου.

Επικοινωνία

 • Επικοινωνία Online μέσω εργαλείου Chat

Για τον εν λόγω σκοπό τα προσωπικά σας δεδομένα που ζητούνται είναι κατ’ελάχιστον το όνομα σας αλλά επίσης όποια δεδομένα χρειάζονται στα πλαίσια της υπηρεσίας για την οποία έχετε επικοινωνήσει μαζί μας. Οποιαδήποτε προσωπικά δεδομένα μας μεταφέρετε μέσω του εργαλείου Chat αποθηκεύονται αποκλειστικά για χρονικό διάστημα δύο (2) ετών ώστε πρώτον ώστε να καλύψουμε το διάστημα που απαιτείται για τη διεκπεραίωση του αιτήματός σας αλλά και να μπορούμε να ανατρέξουμε στο ιστορικό της εν λόγω υπόθεσης/επικοινωνίας αν ποτέ παρουσιαστεί μελλοντική ανάγκη. Με την πάροδο των δύο ετών η εν λόγω επικοινωνία διαγράφεται από το σύστημά μας.

 • Φόρμα επικοινωνίας

Για τον εν λόγω σκοπό τα προσωπικά σας δεδομένα που ζητούνται είναι το όνομα και το email σας ώστε να μπορέσουμε να έρθουμε σε επαφή μαζί σας. Άλλα δεδομένα που έχετε παράσχει κατά την επικοινωνία μαζί μας, ειδικά χρησιμοποιώντας τις φόρμες επικοινωνίας στην ιστοσελίδα μας, διαγράφονται μόλις θεωρηθούν περιττά για την διεκπεραίωση του αιτήματός σας ή δε χρειάζονται γενικότερα για την εκτέλεσή του.

 • Φόρμα παραπόνων
Για τον εν λόγω σκοπό τα προσωπικά σας δεδομένα που ζητούνται είναι το όνομα, το τηλέφωνο ή το email σας ώστε να μπορέσουμε να έρθουμε σε επαφή μαζί σας. Τα προσωπικά δεδομένα που περιέχει η εν λόγω φόρμα διαγράφονται μόλις θεωρηθούν περιττά για την εξέταση του παραπόνου σας.

Υποστήριξη Πελατών

 • Υπηρεσία After Sales τμήματος  Service

Για τον εν λόγω σκοπό τα προσωπικά δεδομένα που ζητάμε κατ’ελάχιστον είναι το όνομα και τηλέφωνό σας ώστε να μπορέσουμε να έρθουμε σε επαφή σας προς ενημέρωση της εξέλιξης του αιτήματος επιδιόρθωσης της συσκευής σας. Επιπλέον, για τον ίδιο σκοπό, ζητούμε το τηλέφωνο ή το ΙΜΕΙ της συσκευής σας στον ιστότοπο http://service.mls.gr Σε περίπτωση που δοθεί προσωρινή συσκευή μέχρι να επιδιορθωθεί η συσκευή του πελάτη τότε καταγράφουμε και συλλέγουμε και το IMEI ή SN της εκάστοτε συσκευής με σκοπό το κλείδωμά της σε περίπτωση μη επιστροφή της στα γραφεία της Εταιρείας. Σε περίπτωση που ζητηθεί από τον πελάτη να κρατήσουμε backup των προσωπικών δεδομένων του τότε αυτά κρατούνται σε ξεχωριστό φάκελο και για χρονικό διάστημα 2 εβδομάδων μέχρι την οριστική διαγραφή τους από τον τοπικό υπολογιστή του ατόμου που επιμελύθηκε την επιδιόρθωση της εκάστοτε συσκευής.

Τα προσωπικά δεδομένα τα οποία τηρούνται με την έγγραφη συναίνεση του πελάτη δεν διαγράφονται. Οι λόγοι είναι οι εξής:

 1. Ο πελάτης ενδέχεται να χρειαστεί ξανά υπηρεσίες υποστήριξης της MLS είτε για την παρούσα είτε για μελλοντική συσκευή. Θέλουμε να ξέρουμε το ιστορικό του πελάτη (ποιες συσκευές είχε, αν είχαν εμφανίσει προβλήματα, αν έχει περισσότερες απαιτήσεις π.χ. τις σπάει συχνά) για την καλύτερη, προσωποποιημένη εξυπηρέτηση.
 2. Στην MLS παρακολουθούμε σε βάθος χρόνου (ετών) Δείκτες Απόδοσης (KPI) οι οποίοι απαιτούν την τήρηση στοιχείων, όπως η προέλευση της υπόθεσης (είναι πελάτης G&D, frontedesk, συνεργάτης;) και βέβαια τα στοιχεία της συσκευής (failure rate, συνήθη προβλήματα πελατών, συνήθεις ζημίες κτλ.). Φυσικά από τη στιγμή που ένα υποκείμενο προσωπικών δεδομένων ζητήσει τη διαγραφή των στοιχείων του τότε αυτή θα πραγματοποιηθεί αμέσως δίχως όμως μελλοντικά το ίδιο υποκείμενο να μπορεί να επωφεληθεί της ανωτέρω προσωποποιημένης εξυπηρέτησης αν προκύψει εκ νέου ζήτημα με κάποια συσκευή του.
 • Υπηρεσία GetnDeliver

Για τον εν λόγω σκοπό και για να έρθουμε σε επικοινωνία μαζί σας μέσω της φόρμας που βρίσκεται στον ιστοτόπο της εν λόγω υπηρεσίας http://getndeliver.mls.gr , σας ζητούμε τα εξής προσωπικά σας δεδομένα: όνομα, επίθετο και τηλέφωνο.

 • Υπηρεσία τηλεφωνικού κέντρου

Κατά την εξυπηρέτηση μέσω του τηλεφωνικού μας κέντρου δε ζητάμε να μας παρέχετε προσωπικά δεδομένα. Εξαίρεση αποτελεί η περίπτωση κατά την οποία θα χρειαστεί να πραγματοποιηθεί εσωτερικός έλεγχος διαδικασιών και στη συνέχεια εκ νέου επικοινωνία με τον πελάτη. Σε αυτήν την περίπτωση ζητούμε όνομα, επίθετο και τηλέφωνο ώστε να μπορέσουμε να έρθουμε σε επαφή με τον πελάτη.

Γνωστοποίηση σε τρίτους

Αναλόγως τους συνεργάτες και τις προσφερόμενες υπηρεσίες τους παρέχονται και τα απαραίτητα προσωπικά δεδομένα. Συγκεκριμένα δίνονται τα παρακάτω:

- Υπηρεσία GetNDeliver: Τα προσωπικά δεδομένα που ζητούνται από τους πελάτες αφορούν τα στοιχεία επικοινωνίας και διεύθυνση παράδοσης των συσκευών ώστε να είναι σε θέση η εταιρεία courier να παραδώσει το εν λόγω δέμα.

Αναβαθμίσεις, ασφάλεια και εφαρμογές MLS 

Επιλεγμένες εφαρμογές μας λαμβάνουν τη γεωγραφική σας θέση (γεωγραφικές συντεταγμένες) για να μπορέσουν να εμφανίσουν πληροφορίες που σχετίζονται αποκλειστικά με την τοποθεσία σας, όπως είναι σημεία ενδιαφέροντος (POIs) ή/και πληροφορίες για τον καιρό, κ.α. Επισημαίνουμε όμως πως το γεωγραφικό σας στίγμα δεν μπορεί να σας ταυτοποιήσει καθώς δεν αντιστοιχίζεται με κάποιο αναγνωριστικό είτε δικό σας είτε της συσκευής σας.

Επιπρόσθετα, λαμβάνουμε πληροφορίες φωνής, όπως είναι εγγραφές της φωνής σας που πραγματοποιείτε όταν ενεργοποιείτε αυτήν τη λειτουργία και χρησιμοποιείτε φωνητικές εντολές κατά τη χρησιμοποίηση των εφαρμογών μας.

 Ανθρώπινο δυναμικό

Τα στοιχεία που μας στείλατε κατά τη διάρκεια μιας ηλεκτρονικής αίτησης για θέση εργασίας, συμπεριλαμβανομένου του βιογραφικού σημειώματος, των πιστοποιητικών, των εκθέσεων, των αναφορών εργασίας κ.λπ. (δικαιολογητικά αίτησης για θέση εργασίας) καθώς και τα προσωπικά δεδομένα που ενδεχομένως τα ανωτέρω στοιχεία να περιέχουν, κρατούνται και χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για τον εν λόγω σκοπό ενώ με την συμπλήρωση της θέσης εργασίας οι όποιες έντυπες εκδόσεις των στοιχείων καταστρέφονται ενώ οι ηλεκτρονικές εκδόσεις κρατούνται για ένα διάστημα έξη (6) μηνών.

Ασφάλεια προσώπων και αγαθών σε καταστήματα της εταιρείας

Η εταιρεία μέσω καταγραφικών συστημάτων που έχει τοποθετήσει στα καταστήματά της επεξεργάζεται μόνο αρχεία βίντεο που δημιουργούνται κατά την εν λόγω διαδικασία. Αυτά διαγράφονται το αργότερο μέσα σε 15 μέρες από την ημερομηνία λήψης τους εκτός και αν προκύψει οποιοδήποτε άλλο ζήτημα νομικής φύσης που επιτρέπει την αποθήκευσή τους για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα. Μπορείτε να διαβάσετε σχετικά εδώ.

Αποδέκτες και εκτελώντες την επεξεργασία Προσωπικών Δεδομένων

Η MLS INNOVATION INC. έχει συνάψει συμβάσεις με εξωτερικούς παρόχους υπηρεσιών επεξεργασίας δεδομένων  για τη συλλογή, επεξεργασία ή χρήση προσωπικών δεδομένων για λογαριασμό και σύμφωνα με τις οδηγίες της MLS INNOVATION INC. Τέτοιοι πάροχοι υπηρεσιών υποστηρίζουν την MLS INNOVATION INC., ειδικά όσον αφορά τη φιλοξενία και τη λειτουργία των ιστοτόπων, e-shops  και blogs, τους σκοπούς μάρκετινγκ, τη στατιστική ανάλυση, τη βελτίωση των ιστοσελίδων και την αποστολή ενημερωτικών δελτίων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Αυτοί οι πάροχοι υπηρεσιών ενδέχεται να βρίσκονται εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου, πράγμα που σημαίνει ότι το επίπεδο προστασίας ενδέχεται να διαφέρει από το επίπεδο προστασίας που παρέχεται από την ευρωπαϊκή νομοθεσία για την προστασία των προσωπικών δεδομένων. Σε αυτή την περίπτωση η MLS INNOVATION INC. λαμβάνει όλες τις απαραίτητες εγγυήσεις που επιβάλλει ο Ευρωπαϊκός Κανονισμός 2016/679 (όπως EU-US Privacy Shield, BCR, Πιστοποιήσεις και εγκεκριμένοι Κώδικες Δεοντολογίας, κ.α).

Η MLS INNOVATION INC. είναι μια εταιρία που λειτουργεί διεθνώς. Για να μπορεί να διαχειρίζεται με τον βέλτιστο τρόπο τα  θέματά σας, ενδέχεται να χρειαστεί να διαβιβάσει  τα δεδομένα σας σε συνεργάτες, των οποίων η έδρα ενδέχεται επίσης να βρίσκεται σε χώρες εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ωστόσο, η διαβίβαση αυτή πραγματοποιείται μόνο έπειτα από συγκατάθεσή σας και μόνο για τους προαναφερθέντες σκοπούς.

Εκτός της παραπάνω περίπτωσης , δε διαβιβάζουμε τα δεδομένα σας σε άλλα τρίτα μέρη, εκτός αν είμαστε υποχρεωμένοι να το πράξουμε βάσει κανονιστικών διατάξεων ή δικαστικών εντολών ή άλλων  υποχρεώσεων προς τις δημόσιες αρχές. Συγκεκριμένα, τα προσωπικά σας δεδομένα δεν πωλούνται, μισθώνονται ή  ανταλλάσσονται.

Εξωτερικοί Σύνδεσμοι (Links)

Οι  ιστοσελίδες μας αναφέρονται και περιλαμβάνουν συνδέσμους προς ιστοσελίδες τρίτων. Κατά κανόνα, αυτές προσδιορίζονται δηλώνοντας την αντίστοιχη ηλεκτρονική διεύθυνση του τρίτου μέρους ή το λογότυπο εταιρείας / προϊόντος. Η  MLS INNOVATION INC. δεν επηρεάζει καθόλου το περιεχόμενο και το σχεδιασμό ιστοσελίδων άλλων παρόχων. Παραπέμποντας / συνδέοντας αυτούς τους εξωτερικούς ιστότοπους δεν υιοθετούμε το περιεχόμενό τους, ως δικό μας.

Cookies

Πληροφορίες σχετικά με τη χρήση των cookie , ειδικά για σκοπούς μάρκετινγκ, μπορείτε να βρείτε στην Πολιτική Cookie.

Πληροφορίες που Αποστέλλονται μέσω Ηλεκτρονικού Ταχυδρομείου

Εάν έχετε συγκαταθέσει  για τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας, για σκοπούς επικοινωνίας ή προώθησης, θα χρησιμοποιήσουμε τα δεδομένα σας για να επικοινωνήσουμε μαζί σας ή να σας στείλουμε διαφημιστικά emails βάσει των ενδιαφερόντων σας. Η επικοινωνία μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου περιλαμβάνει τη δυνατότητα ανάκλησης της συναίνεσής σας ανά πάσα στιγμή, εάν δεν θέλετε πλέον να λαμβάνετε αυτές τις πληροφορίες.

Προστασία Δεδομένων για Ανήλικους

Οι προσφορές και οι υπηρεσίες σε αυτή την ιστοσελίδα δεν απευθύνονται σε παιδιά. Συνεπώς, θεωρούμε ότι δεν έχουμε επίγνωση των προσωπικών δεδομένων που αφορούν παιδιά (κάτω των 15 ετών).

Τεχνική και Οργανωτική Προστασία Δεδομένων

Η MLS INNOVATION INC. εφαρμόζει τα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα που είναι εύλογα σε σχέση με τον αντίστοιχο σκοπό της προστασίας δεδομένων, προκειμένου να προστατεύσει τις πληροφορίες που παρέχονται από εσάς, από κατάχρηση και απώλεια. Τα δεδομένα αυτά αποθηκεύονται σε ασφαλές  λειτουργικό περιβάλλον το οποίο δεν είναι προσιτό στο κοινό. Επιπλέον, κάθε ένας από τους υπαλλήλους μας έχει λάβει οδηγίες σχετικά με την προστασία των δεδομένων και είναι υποχρεωμένος να συνάψει συμφωνία εμπιστευτικότητας.

Τα emails που Αποστέλλονται στη MLS INNOVATION INC.

Για φορολογικούς κι ελεγκτικούς  λόγους, τα μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που αποστέλλονται στη MLS INNOVATION INC. θα αρχειοθετηθούν για πέντε χρόνια. Τα συστήματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου της MLS INNOVATION INC. προορίζονται να χρησιμοποιηθούν για επιχειρηματικούς σκοπούς.

Αρχεία Δραστηριοτήτων Επεξεργασίας

Μπορείτε να αποκτήσετε μια γενική εικόνα των κατηγοριών και των σκοπών επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων, τα οποία η MLS INNOVATION INC. συλλέγει, επεξεργάζεται και χρησιμοποιεί στα αρχεία δραστηριοτήτων επεξεργασίας που εμφανίζονται σε αυτή την ιστοσελίδα.

Πληροφορίες και Άλλα Δικαιώματα, Επικοινωνία

Κατόπιν αιτήματος, ο υπεύθυνος προστασίας προσωπικών δεδομένων (DPO),  θα σας παράσχει τις απαραίτητες πληροφορίες σχετικά με τα προσωπικά δεδομένα που τηρούμε στο αρχείο μας. Σε περίπτωση που τα προσωπικά σας δεδομένα είναι λανθασμένα, μπορείτε να τα διορθώσετε αμέσως. Οποιαδήποτε τέτοια πληροφορία ή τροποποίηση είναι δωρεάν.


Επιπλέον, δικαιούστε να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας να χρησιμοποιήσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα στο μέλλον, εν όλω ή εν μέρει. Σε περίπτωση που το επιθυμείτε, θα διαγράψουμε ή θα απενεργοποιήσουμε τα δικά σας δεδομένα. Για να διεκδικήσετε τέτοια δικαιώματα, επικοινωνήστε με τον υπεύθυνο προστασίας δεδομένων της MLS INNOVATION INC.


Μπορείτε να ασκήσετε τα ακόλουθα δικαιώματα:

 1. Το δικαίωμα πρόσβασης, σας επιτρέπει να ενημερωθείτε από την Εταιρεία κατά πόσον ή όχι τα Δεδομένα σας υφίστανται επεξεργασία καθώς και να αποκτήσετε πρόσβαση σε αυτά.
 2. Το δικαίωμα διόρθωσης και το δικαίωμα διαγραφής σας επιτρέπει να ζητήσετε, να λάβετε και αν το θελήσετε διορθώσετε τα δεδομένα που έχει αποθηκεύσει η Εταιρεία καθώς επίσης και να τα διαγράψετε αν το επιθυμείτε.
 3. Το δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας σας επιτρέπει να ζητήσετε την αναστολή της επεξεργασίας των δεδομένων σας.
 4. Το δικαίωμα φορητότητας σας επιτρέπει να ζητήσετε και να λάβετε τα Δεδομένα σε δομημένο, κοινώς χρησιμοποιούμενο και αναγνώσιμο από μηχανήματα μορφότυπο, καθώς και το δικαίωμα να διαβιβάσετε τα Δεδομένα σε άλλους υπεύθυνους επεξεργασίας.
 5. Το δικαίωμα εναντίωσης σας επιτρέπει να εναντιωθείτε στην επεξεργασία των Δεδομένων.
 6. Το δικαίωμα υποβολής καταγγελίας ενώπιον επιβλέπουσας αρχής σε περίπτωση παράνομης επεξεργασίας Δεδομένων.


Μπορείτε να ασκήσετε τα ανωτέρω δικαιώματα καθώς και να απευθύνετε ελεύθερα  τυχόν ερωτήσεις, σχόλια ή παράπονα σχετικά με αυτή τη δήλωση προστασίας προσωπικών δεδομένων ή τις πρακτικές προστασίας προσωπικών δεδομένων της MLS INNOVATION INC. στον υπεύθυνο προστασίας προσωπικών δεδομένων ταχυδρομικά στη διεύθυνση ΒΕΠΕ Technopolis 55535 Πυλαία Θεσσαλονίκης ή στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου [email protected]