Στον παρακάτω σύνδεσμο θα βρείτε την Πρόσκληση σε Γενική Συνέλευση των Ομολογιούχων του Ομολόγου ΜΛΣ03 που θα διεξαχθεί εξ αποστάσεως σε πραγματικό χρόνο με τηλεδιάσκεψη μέσω της πλατφόρμας που έχει αναπτυχθεί από τον Όμιλο Ελληνικά Χρηματιστήρια - Χρηματιστήριο Αθηνών Α.Ε στις 10 Δεκεμβρίου 2021.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΟΜΟΛΟΓΙΟΥΧΩΝ ΣΕ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ 10.12.2021_ΚΟΔ ΜΛΣ03