Τετάρτη, 14 Δεκεμβρίου 2011

 

Η Eurobank EFG απέκτησε συμμετοχή στην MLS κάτω του 5 %

 

Η Τράπεζα Eurobank EFG απέκτησε ποσοστό περίπου 3% της MLS. Η συμμετοχή  πραγματοποιήθηκε με την αγορά ιδίων μετοχών της MLS, καθώς και μετοχών του Διευθύνοντος Συμβούλου της Εταιρείας κ. Ιωάννη Καματάκη στην τιμή των 2.05 ευρώ ανά μετοχή. Επιπροσθέτως, μέσα στους επόμενους 18  μήνες η Eurobank EFG δύναται προαιρετικά να αποκτήσει άλλες 550.156 μετοχές (δηλ. επιπλέον 4% περίπου) της ΜLS, σε τιμή 2,72 ευρώ ανά μετοχή, ήτοι 33% υψηλότερη από το ως άνω σημερινό τίμημα. Παράλληλα, συμμετοχή στην MLSμε ποσοστό 1% απέκτησε και ιδιώτης μεγαλοεπενδυτής.

 

Η είσοδος της Eurobank EFG  στο μετοχικό κεφάλαιο της MLS εντάσσεται στο σχεδιασμό του ομίλου Eurobankγια την ενεργό στήριξη εξωστρεφών και δυναμικών  επιχειρήσεων με ισχυρές προοπτικές ανάπτυξης, καινοτομικά προϊόντα και εξαγωγικό προσανατολισμό. Η επενδυτική αυτή κίνηση ενισχύει την MLS όχι μόνο με κεφάλαια αλλά και με τεχνογνωσία συμβάλλοντας στη διεύρυνση των δραστηριοτήτων της εταιρείας και τη διεθνή της επέκταση.

 

Η MLSleader της ελληνικής αγοράς πλοήγησης, έχει σε πλήρη εξέλιξη τη στρατηγική της ανάπτυξής της στο εξωτερικό με αιχμή του δόρατος τη διεθνή καινοτομία MLS Talk & Drive. Στο πλαίσιο αυτό, ήδη η εταιρία εισήλθε και αναπτύσσεται στην αγορά της Τουρκίας με στόχο την κατάκτηση ενός σημαντικού μεριδίου στον τομέα της πλοήγησης την επόμενη τριετία. Η MLS επεκτείνεται και στη Λατινική Αμερική αρχής γενομένης από την αγορά της Χιλής, όπου έχει ξεκινήσει να δραστηριοποιείται. Παράλληλα, η MLS δίνει έμφαση στον τομέα της κινητής τηλεφωνίας επενδύοντας στην ανάπτυξη καινοτόμων προϊόντων και τεχνολογιών, τα οποία απευθύνονται στην ελληνική και στη διεθνή αγορά.

 

Ο κ. Γιάννης Καματάκης, πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της MLS δήλωσε: «Καλωσορίζουμε τον όμιλο τηςEurobank στην οικογένεια της MLS. Η εταιρία ενισχύεται με ισχυρούς μετόχους που μπορούν να στηρίξουν τη στρατηγική ανάπτυξης στο εξωτερικό που θα υλοποιήσουμε μεθοδικά και συντονισμένα τα επόμενα χρόνια. Σε αυτή τη κατεύθυνση είναι πολύτιμη η συνεργασία μας με partners που μοιράζονται το ίδιο όραμα».