Η MLS Innovation Inc. επιδεικνύει την ηγετική της θέση στην προώθηση της καινοτομίας συμμετέχοντας σε διάφορες συνεργασίες και ερευνητικά προγράμματα, παρέχοντας παράλληλα την τεχνογνωσία της σε τρίτους, αναπτύσσοντας και υποστηρίζοντας εφαρμογές στους τομείς της εκπαιδευτικής τεχνολογίας, της γλωσσικής τεχνολογίας, της τηλεματικής και των εφαρμογών πολυμέσων για ερευνητικά έργα όπως τα παρακάτω:

Ευρωπαϊκά έργα

Όνομα Αντικείμενο Διάρκεια
STIMEY

Το STIMEY είναι ένα μαθησιακό περιβάλλον που συνδυάζει ισχυρές τεχνολογίες, οι οποίες υποστηρίζονται από παιδαγωγικές έρευνες, και κοινωνικά μέσα, σε μια προσπάθεια να φέρει την επιστήμη και την κοινωνία μαζί στην Ευρώπη. Αυτό, κατά συνέπεια θα αυξήσει τη διεθνής ανταγωνιστικότητα της ηπείρου, καθώς η διδασκαλία του STEM (επιστήμη, τεχνολογία, μηχανική και μαθηματικά) θα γίνει περισσότερο προσβάσιμη / κοινωνική / διασκεδαστική στην νεολαία της Ευρώπης και έτσι θα αυξήσει το ενδιαφέρον της για σχετική με το STEM σταδιοδρομία.

9/2016 - 9/2019
Inlife

Ο στόχος του INLIFE είναι να αντιμετωπίσουμε την πρόκληση να μετατρέψουμε τις υπάρχουσες ερευνητικές προσπάθειες σε πραγματικότητα για πραγματικούς ανθρώπους σε ολόκληρη την Ευρώπη. Οι υπάρχουσες ευέλικτες λύσεις ΤΠΕ θα μπορούσαν να βοηθήσουν τους ηλικιωμένους χρήστες με γνωστικές δυσκολίες στην οργάνωση, εκτέλεση και ολοκλήρωση καθημερινών καθηκόντων που αποτελούν βασικούς παράγοντες για να συνεχίσουν να είναι και να αισθάνονται ανεξάρτητοι. Το INLIFE θα προσφέρει ολοκληρωμένες, εξατομικευμένες, πολύπλευρες λύσεις και υπηρεσίες ΤΠΕ που απευθύνονται σε ποικίλες καθημερινές δραστηριότητες (φαγητό, σωματική δραστηριότητα, μετακίνηση, πνευματική διέγερση, επικοινωνία, κοινωνική αλληλεπίδραση κλπ.) σε χρήστες με γνωσιακή δυσλειτουργία που ζουν στο δικό τους στο σπίτι ή σε προστατευμένες κατοικίες, καθώς και στους επίσημους και άτυπους φροντιστές τους.

2/2015 - 2/2018
Movesmart

Το έργο MOVESMART είχε ως στόχο να παρέχει εξατομικευμένες υπηρεσίες μεταφορών, που βασίζονται σε πληροφορίες πραγματικού χρόνου οι οποίες συλλέγονται από τους χρήστες μέσω της διαδικασίας του πληθοπορισμού (crowd-sourcing). Τα δεδομένα συλλέχθηκαν ανώνυμα μέσω κινητών συσκευών (π.χ. smartphones ή συσκευών πλοήγησης GPS) και συγκεντρώθηκαν από τους χρήστες με την υποστήριξη μιας αρχιτεκτονικής νέφους (cloud). Ένα από τα σημαντικά πλεονεκτήματα του έργου MOVESMART ήταν η σχεδίαση και υλοποίηση ενός πλήθους υπηρεσιών μεταφορών πραγματικού χρόνου φιλικών προς το περιβάλλον οι οποίες υποστήριζαν τη χρήση οικολογικών μέσων μεταφοράς, όπως είναι τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα και ποδήλατα.

11/2013 - 11/2016
Prosperity4All

Το Prosperity4All αναπτύσσει την υποδομή και το οικοσύστημα που θα επιτρέψει την πανταχού παρούσα αυτο-εξατομίκευση των διασυνδέσεων και των υλικών, με βάση τις ανάγκες των χρηστών και τις προτιμήσεις, να αυξηθεί (προώθηση της αυτο-επιβράβευση της συνεργασίας, μείωση των απολυμένων της ανάπτυξης, μείωση του κόστους, την αύξηση φθάνουν στην αγορά και τη διείσδυση σε διεθνές επίπεδο).

2/2014 - 2/2018
Choreos

Το CHOReOS εφάρμοσε ένα πλαίσιο για την ανάπτυξη επεκτατικής χορογραφίας. Ο στόχος ήταν να δοθεί η δυνατότητα σε εμπειρογνώμονες του τομέα να αναπτύξουν αποκεντρωμένες λύσεις εξαιρετικά μεγάλης κλίμακας (ULS) αποτελούμενες από ετερογενείς υπηρεσίες προσαρμόσιμες και QoS (Quality-of-Service).

10/2010 - 10/2013

Εθνικά έργα

Όνομα Αντικείμενο Διάρκεια
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΩ Ανάπτυξη εφαρμογής για την μετατροπή της νοηματικής γλώσσας σε γραπτό και προφορικό λόγο με χρήση έξυπνων συσκευών 06/2018-12/2020
ΑΝΑΔΕΙΞΤΟ (PROMOTE) Εργαλεία Ανάδειξης Τουριστικής Εμπειρίας 06/2018-06/2021
MPU Αυτόνομο φορητό σύστημα μη-επανδρωμενου αεροχήματος πολλαπλών ρόλων 07/2018-07/2021
Seek & Go Ψηφιακά Προϊόντα και Υπηρεσίες για Προσβάσιμη και Ασφαλή Κινητικότητα Ηλικιωμένων και Αναπήρων Τουριστών και Πολιτών στην Ελλάδα 07/2018-07/2021
QuaLiSID Σύστημα Υποστήριξης Ποιότητας Ζωής για Άτομα με Νοητική Αναπηρία 07/2020-07/2023
Agri.AWARE Σύστημα διαχείρισης στόλου γεωργικών μηχανημάτων πραγματικού χρόνου βασιζόμενο σε επίγνωση κατάστασης 05/2020-05/2023
HAV Ελληνικό Αυτόνομο Όχημα 07/2020-07/2023
SignGuide Αυτόματη Ξενάγηση σε Μουσείο με Χρήση Νοηματικής Γλώσσας 07/2020-07/2023
Intelli-Wheelchair Ευφυές ηλεκτρικό αναπηρικό αμαξίδιο κινούμενο αποκλειστικά από νοητικές και φωνητικές εντολές 07/2020-07/2023
SmartCityBus Πλατφόρμα Έξυπνης Δημόσιας Συγκοινωνίας 05/2020-05/2023
ClinApp Ανάπτυξη ενός ευφυούς συστήματος, βασισμένο σε τεχνικές τεχνητής νοημοσύνης (Artificial Intelligence - AI) και ανάλυσης δεδομένων (Data Analysis), το οποίο θα αποτελέσει βασικό εργαλείο τόσο των ιατρών όσο και των ασθενών, με απώτερο σκοπό την αναβάθμιση της αποδοτικότητας της λειτουργίας της εκάστοτε υγειονομικής μονάδας καθώς και της αύξησης του ποιοτικού χρόνου συζήτησης μεταξύ ιατρού και ασθενή. 07/2020-07/2023