Πολιτική Ασφάλειας Προσωπικών Δεδομένων

Η «MLS ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Α.Ε.»  λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα, με τις πιο σύγχρονες και προηγμένες μεθόδους, ώστε να εξασφαλίζεται η μέγιστη δυνατή ασφάλεια σας. Όλες οι πληροφορίες, οι οποίες σχετίζονται με τα προσωπικά σας στοιχεία και τις συναλλαγές σας, είναι ασφαλείς και απόρρητες. Κατά την επίσκεψή σας στις σελίδες του www.mls.gr είναι πιθανό να σας ζητηθεί να δηλώσετε προσωπικά σας στοιχεία που σας αφορούν κυρίως για την διεκπεραίωση των παραγγελιών σας.

Τα τυχόν προσωπικά δεδομένα που δηλώνετε οπουδήποτε τηρούνται αποκλειστικά και μόνο για λόγους που αφορούν τις συναλλαγές σας μαζί μας επικοινωνίας, την βελτίωση των παρεχομένων υπηρεσιών και δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιηθούν από οποιονδήποτε τρίτο (με εξαίρεση όπου προβλέπεται από τη κείμενη νομοθεσία στις αρμόδιες και μόνο αρχές). Η «MLS ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Α.Ε.»  έχει λάβει  κάθε εύλογο μέτρο για την ασφάλιση των δεδομένων σας.

Τα προσωπικά σας στοιχεία σε εξαιρετικά σπάνιες και ειδικές περιπτώσεις δύναται να γνωστοποιούνται και σε συνεργαζόμενες με την «MLS ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Α.Ε.»  εταιρίες, με αποκλειστικό σκοπό την υποστήριξη και εκτέλεση της συναλλακτικής σχέσης σας μαζί μας, αλλά πάντοτε υπό προϋποθέσεις που εξασφαλίζουν πλήρως ότι τα προσωπικά σας στοιχεία δεν υφίστανται οποιαδήποτε παράνομη επεξεργασία.