1. Obaveštenje o Uredbi 2016/679 ili Opštoj uredbi o zaštiti podataka (General Data Protection Regulation)

  Obaveštenje o Uredbi 2016/679 ili Opštoj uredbi o zaštiti podataka (General Data Protection Regulation)

  Zahvaljujemo Vam što ste nam u prošlosti poverili Vaše lične podatke i cenimo Vašu odluku da to činite kako biste uživali u uslugama i proizvodima koje nudi naša kompanija. Vredno radimo kako bismo nastavili da stičemo Vaše poverenje i zbog toga želimo da Vas obavestimo o predstojećim promenama koje donosi u živote potrošača predstojeća Uredba 2016/679 ili Opšta uredba o zaštiti podataka (General Data Protection Regulation).

  Kao što ste možda i sami čuli, EU će primeniti, počevši od 25. maja 2018. godine, novi zakon o privatnosti, Opštu uredbu o zaštiti podataka (GDPR). Kao deo ovih novih zakona, Vašu privatnost smo ozbiljno shvatili i ažurirali našu politiku kolačića i izjavu o vašoj privatnosti informacijama o načinu obrade Vaših podataka u skladu sa uredbom.

  Pored toga, smatramo važnim da Vas obavestimo o sledećim pravima koja Vam Uredba obezbeđuje:

  1. Pravo pristupa Vam dozvoljava da Vas kompanija obaveštava o tome da li se Vaši podaci obrađuju ili ne i u kojoj meri.
  2. Pravo na ispravku i pravo na brisanje Vam dozvoljavaju da zahtevate, primite i ako želite da ispravite podatke koje čuva kompanija, kao i da ih izbrišete ako želite.
  3. Pravo na ograničavanje obrade dozvoljava Vam da zatražite obustavu obrade Vaših podataka.
  4. Pravo mobilnosti Vam omogućava da zahtevate i primate podatke u strukturiranom, obično korišćenom i strojno čitljivom formatu, kao i pravo prenosa podataka na druge procesore.
  5. Pravo na prigovor Vam dozvoljava da se suprotstavite obradi podataka.
  6. Pravo da podnese žalbu nadležnom organu u slučaju nezakonite obrade podataka.

   

  Možete iskoristiti navedena prava kao i slobodno adresirati sva pitanja, komentare ili žalbe u vezi sa izjavom o privatnosti ili praksama privatnosti kompanije MLS INNOVATION INC. službeniku za zaštitu privatnosti pisanjem na adresu e-pošte [email protected]. Pored toga, drugi način da stupite u kontakt sa nama je preko centra za podršku koji se nalazi ovde.

  Konačno, imate priliku da saznate sve nove izmene koje donosi Uredba i da ih pročitate prateći ovaj link.

   

   

   

  Saznajte više »
 2. Politika kolačića

  Politika kolačića (cookies)

  Objavljeno: 14. maja 2018. | Kategorije: Politika kolačića (cookies)

  Politika kolačića (cookies)

  Kada je u pitanju politika kolačića (cookies), MLS Innovation Inc. kao procesor podataka pruža informacije o korišćenju kolačića na svojim internet stranicama i prikuplajnju, pbradi i upotrebi ličnih podataka od nas i naših provajdera naših usluga, u svrhu analize i marketing podataka  ανάλυσης και εμπορίας δεδομένων koja mogu da nastanu usled korišćenja takvih kolačića.

  Saznajte više »
 3. Politika privatnosti

  Izjava o privatnosti

  MLS INNOVATION INC. u svojoj ulozi menadžera za obradu podataka ceni Vašu posetu svojim internet stranicama i zahvaljuje Vam na interesovanju  za kompaniju, njene proizvode i usluge. Zaštita Vaše privatnosti i ličnih podataka predstavlja važno pitanje za MLS INNOVATION INC. U cilju visokog nivoa transparentnosti i sigurnosti, izjava o zaštiti privatnosti i ličnih podataka, kao što je navedeno u nastavku, Vas obaveštava o prirodi, obimu i svrsi bilo kog prikupljanja, upotrebe i obrade podataka lične prirode tiče se MLS INNOVATION INC.

  Saznajte više »
 4. Dozvola o upotrebi krajnjeg korisnika

  Dozvola o upotrebi krajnjeg korisnika

  1. 1.       Uslovi i odredbe

  Pre nego što počnete da koristite svoj MLS uređaj, pažljivo pročitajte Dozvolu o upotrebi krajnjeg korisnika. Ukoliko koristite neki MLS uređaj, ukazujete da prihvatate i da se slažete s uslovima i odredbama ove dozvole. Ukoliko ste u skorije vreme kupili neki od MLS proizvoda i ne slažete se sa sadržajem uslova i odredbi ove dozvole, možete da vratite proizvod u jedan od MLS prodajnih mesta ili u neki od ovlašćenih prodajnih mesta MLS proizvoda i da tražte povraćaj novca, uz pretpostavku da ste potpuno ispoštovali uslove MLS politike povraćaja.

  Saznajte više »