Politika kolačića (cookies)

Objavljeno: 14. maja 2018. | Kategorije: Politika kolačića (cookies)

Politika kolačića (cookies)

Kada je u pitanju politika kolačića (cookies), MLS Innovation Inc. kao procesor podataka pruža informacije o korišćenju kolačića na svojim internet stranicama i prikuplajnju, pbradi i upotrebi ličnih podataka od nas i naših provajdera naših usluga, u svrhu analize i marketing podataka  ανάλυσης και εμπορίας δεδομένων koja mogu da nastanu usled korišćenja takvih kolačića.

Saznajte više »