Izjava o privatnosti

MLS INNOVATION INC. u svojoj ulozi menadžera za obradu podataka ceni Vašu posetu svojim internet stranicama i zahvaljuje Vam na interesovanju  za kompaniju, njene proizvode i usluge. Zaštita Vaše privatnosti i ličnih podataka predstavlja važno pitanje za MLS INNOVATION INC. U cilju visokog nivoa transparentnosti i sigurnosti, izjava o zaštiti privatnosti i ličnih podataka, kao što je navedeno u nastavku, Vas obaveštava o prirodi, obimu i svrsi bilo kog prikupljanja, upotrebe i obrade podataka lične prirode tiče se MLS INNOVATION INC.

Svrha obrade podataka

MLS INNOVATION INC. prikuplja, obrađuje i koristi Vaše lične podatke u meri u kojoj je neophodno za ispunjavanje odgovarajuće svrhe ili svrha navedene u nastavku i na koje ste prethodno pristali.

Marketing aktivnosti

U ovu svrhu, Vaši lični podaci se m ogu koristiti za slanje, kao i za slanje promotivnog materijala koji se odnosi na proizvode i usluge kompanije MLS Innovation Inc.

Obaveštavanje trećih lica o marketinškim aktivnostima

Nakon Vaše saglasnosti, Vaši lični podaci mogu da obrađuju partneri kompanije u cilju analize ponašanja, navika i trendova potrošnje, kao i jačanja proizvoda i usluga koje pruža kompanija. 

Kupovina proizvoda putem elektronske prodavnice (e-shop)

Vaši lični podaci takođe su potrebni prilikom kupovine jednog ili više proizvoda kompanije preko elektronske prodavnice, koji su neophodni u najmanju ruku prilikom obrade kupovine proizvoda ali i njegove moguće pošiljke na odredište po Vašem izboru.

Kontakt

•           Kontakt putem interneta preko usluge četa

Na našim internet stranicama Vam nudimo mogućnost komunikacije sa kol centrom kompanije, putem onlajn alatke za ćaskanje (čet), koje takođe podržava onlajn korisničku podršku. U tu svrhu, od Vas se zahtevaju određeni lični podaci kako bismo poboljšali pruženu uslugu. Koristimo prikupljene podatke da komuniciramo s Vama i da personalizujemo komunikaciju s Vama. Kada učestvujete u komunikaciji sa kompanijom MLS INNOVATION INC. Vaši lični podaci se ne otkrivaju nijednoj drugoj strani.

•           Kontakt obrazac

Internet strana kompanije takođe pruža jedan elektronski kontakt obrazac koji možete da koristite kako biste stupili u kontakt s kompanijom. Svi lični podaci uneti u ovaj obrazac zadržavaju se isključivo u svrhu komunikacije a zatim se brišu čim je svrha ostvarena.

Korisnička podrška

•           Usluga After Sales

Odeljenje za servis kompanije poseduje sopstvenu internet stranicu gde kupac ili partner može da se informiše o toku popravke uređaja koji je dostavio odeljenju. Lični podaci u ovom slučaju pomažu u pružanju navedenog servisa i korisničke podrške. 

•           Usluga GetnDeliver

Usluga MLS Get&Deliver odnosi se na besplatno preuzimanje uređaja na kupčevoj adresi, prenos u centralni servis kompanije, kao i povratak i predaju uređaja nazad kupcu, besplatno, na lokaciji po želji kupca. Lični podaci koji se u tom slučaju traže od kupca tiču se nesmetanog izvršenja pružene usluge.

Ažuriranja i sigurnost

MLS Innovation Inc. prikuplja lične podatke u vezi sa Vašim uređajem i načinom korišćenja putem unapred instaliranih aplikacija. U nekim slučajevima, nepružanje određenih ličnih podataka može dovesti do nemogućnost pružanja pojedinih proizvoda ili usluga.

Razlozi za prikupljanje podataka odnose se na sledeće pogodnosti:

- Dostava, traženih proizvoda i usluga ili obavljanje izmena i pružanje tehničke podrške i usluga nakon prodaje za gore navedene proizvode i usluge na osnovu Vaši zahteva.

- Slanje ažuriranja operativnog sistema ili aplikacija i obaveštenja o instalaciji.

- Personalizovano iskustvo kupca i sadržaj.

- Pružanje usluga vezanih za sigurnost Vaših uređaja i njihovog zaključavanja u slučaju gubitka.

- Takođe Vam šaljemo informacije o proizvodima i usluga koje Vas mogu zanimati, pozivamo Vas i na promotivne aktivnosti kompanije MLS Innovation Inc. i slično. Ukoliko ne želite da primate takve informacije, možete u bilo kom trenutku da ih otkažete deaktiviranjem odgovarajućih opcija na svom uređaju. 

Ljudski resursi

MLS Innovation Inc. prikuplja i obrađuje lične podatke u vezi sa traženjem posla. Kompanija se obavezuje da bude transparentna kada je u pitanju način prikupljanja i upotrebe ovih podataka i ispunjavanje svojih obaveza o zaštiti podataka. Možemo da prikupljamo lične podatke o Vama od trećih lica, kao što su izveštaji bivših poslodavaca. Tražićemo informacije od trećih lica samo kada Vam ponudimo posao i kada ćemo Vas i obavestiti da to radimo. Podaci će biti sačuvani na više različitih mesta, uključujući i datoteku evidencije, u sistemima upravljanja ljudskim resursima kai i drugim računarskim sistemima (uključujući i elektronsku poštu).

MLS Innovation Inc. takođe koristi lične podatke predvieni za upravljanje ugovorom (contract management) i obrade Vaših pitanja i zahteva. Osim toga, dostavljenje informacije mogu da se uporede sa informacijama koje je kompanija sačuvala prethodne godine. Jedno takvo poređenje podataka nam omogućava ažuriranje prikupljenih podataka kako bismo osigurali tačnost prikupljenih informacija i poboljšali naše ponuđene usluge.

Osim navedenih ciljeva, prikupljamo i obrađujemo Vaše podatke samo ako ste eksplicitno dali svoju saglasnost i ako ste bili obavešteni o takvim naperama. Na primer, možete izjaviti interesovanje u jednom elektronskom zahtevu za radno mesto, ali može MLS INNOVATION INC. takođe da razmotri isti zahtev u odnosu na druga radna mesta u kompaniji. Samo u ovom slučaju ćemo koristiti te podatke za određenu svrhu.

Kategorije ličnih podataka

 

Pod „ličnim podacima“ podrazumevaju se informacije koje se odnose na identifikovano ili prepoznatljivo fizičko lice.

MLS INNOVATION INC. prikuplja, obrađuje ili koristi sledeće lične podatke, ako nam ih dostavite, u svrhu obrade:  

Marketing aktivnosti

Za potrebe marketinga i za poboljšanje naših internet strana i usluga, prikupljamo podatke poslate od Vašeg pretraživača, na primer informacije o Vašem pretraživaču i operativnom sistemu. Takođe, kako bismo mogli da stupimo u kontakt s Vama o promotivnom sadržaju putem našeg korporativnog biltena, tražimo da nam dostavite elektronsku poštu u odgovarajuće polje na našoj internet stranici. Na kraju, putem IMEI identifikacije Vašeg uređaja možemo da Vas informišemo o novim proizvodima i uslugama kompanije.

Na kraju, da bismo pokrenuli takmičenja na društvenim mrežama, prikupljamo lične podatke Vašeg onlajn profila, koji se koriste isključivo u svrhu navedenog takmičenja. Ovi podaci, ime i adresa profila, privremeno se čuvaju i u svakom slučaju manje od jednog (1) meseca na medijima za skladištenje podataka kompanije, tako da možemo formalno da završimo takmičenje uključujući procedure kao što je kontaktiranje pobednika, slanje poklona poštom i sl.

Obaveštavanje trećih lica o marketinškim aktivnostima

Za ovu svrhu prikupljeni lični podaci su kako sledi:

- Kolačići za oglašavanje. MLS Innovation Inc. i njeni partneri koriste kolačiće za prikupljanje podataka o Vašim aktivnostima i interesovanjima na internetu i pruža Vam personalizovane oglase koje su više povezani s Vama.

- Kolačići društvenih medija (Facebook Pixel, Google Analytics). Kolačići društvenih medija su povezana sa uslugama koje pružaju treća lica. Treća strana pruža ove usluge u zamenu za potvrđivanje da ste posetili naše stranice. Konkretno, preko ovih usluga treće strane, dobijamo Vaše ime i elektronsku poštu u cilju njihovog korišćenja u marketinškim kampanjama.

- Elektronska pošta. U kontekstu reklamne kampanje koju vodi partner kompanije, Vaša elektronska pošta se može proslediti trećoj strani kako bi mogla izvršiti ugovornu obavezu.

Kupovina proizvoda putem elektronske prodavnice (e-shop)

Za ovu svrhu lični podaci koji se prikupljaju su sledeći:

Kolačići sesije: Prijava i verifikacija. Kada koristite ID za prijavljivanje na sajt, takozvani kolačići sesije osiguravaju da Vaša poseta ovoj stranici prođe što glađe.

- Personalizovani kolačići: Skladištenje željenih opcija i postavki. Sajt koristi kolačiće za skladištenje postavki kao što su podešavanje jezika i veličina slova na vašem računaru ili mobilnom uređaju, stavke u vašoj korpi za kupovinu i druge željene opcije pretraživača.

U slučaju kupovine uređaja, tražimo sledeće lične podatke kako bismo Vam mogli poslati proizvode koje ste kupili: ime, prezime, elektronska pošta, poštanska adresa, zemlja, broj telefona.

Kontakt

•           Kontakt putem interneta preko usluge četa

 

Za ovu svrhu, Vaši lični podaci su bar Vaše ime, ali i svi podaci koji su neophodni za uslugu zbog koje ste nas kontaktirali. Svi lični podaci koje nam delite s nama putem alata za ćaskanje čuvaju se samo u vremenu koje je potrebno za obradu Vašeg zahteva, a zatim se brišu.

•           Kontakt obrazac

Za ovu svrhu Vaši lični podaci koji su neophodni su Vaše ime i elektronsku poštu, kako bismo mogli da stupimo u kontakt sa Vama. Ostali podaci koje delite u toku komunikacije s nama, pogotovo putem kontakt obrasca na našoj internet stranici, brišu se u trenutku kad se smatraju suvišnim za obradu Vašeg zahteva ili se inače smatraju nepotrebnim za njegovo izvršenje. 

Korisnička podrška

•           Usluga After Sales

Za ovu svrhu lični podaci koji su nam potrebni su u najmanju ruku Vaše ime i kontakt telefon, akko bismo mogli da stupimo u kontakt s Vama i obavestili Vas o toku Vašeg zahteva za popravku Vašeg uređaja. Osim toga, za istu svrhu su nam potrebni i telefon ili IMEI Vašeg uređaja na sajtu http://service.mls.gr

•           Usluga GetnDeliver

Za ovu svrhu i kako bismo stupili u kontakt s Vama putem formulara koji se nalazi na internet stranici usluge http://getndeliver.mls.gr, tražimo Vam sledeće lične podatke: ime, prezime i telefon.

Ažuriranja i sigurnost

Da bismo mogli da obezbedimo što veći nivo zaštite, da pružimo ažuriranja na Vaše uređaje i da ažuriramo Vaše prethodno instalirane aplikacije, potrebno je da nas obavestite o IMEI identifikaciji Vašeg uređaja, koji se koristi isključivo u prethodno navedenu svrhu.

Ljudski resursi

Podaci koje ste nam poslali prilikom elektronske prijave za radno mesto, uključujući i CV, informacije o sertifikatima, izveštaja, izveštaja o radu, itd. (dokumentacija prijave za radno mesto), kao i lični podaci koji mogu ovi elementi da sadrže, čuvaju se i koriste isključivo za tu namenu i popunjavanjem radnog mesta svi štampani formati podataka se uništavaju, dok se elektronski formati čuvaju šest (6) meseci.

Primaoci i izvršavanje obrade ličnih podataka

Kompanija MLS INNOVATION INC. potpisala je ugovor sa pružaocima usluga obrade podataka za prikupljanje, obradu i upotrebu ličnih podataka u ime i prema uputstvima kompanije MLS INNOVATION INC. Takvi pružaoci usluga podržavaju MLS INNOVATION INC., Posebno u pogledu hostinga i rada internet stranica, elektronskih prodavnica i blogova, marketinga, statističke analize, poboljšanja internet sajta i e-mail biltena. Ovi pružaoci usluga mogu biti van Evropske unije ili Evropskog ekonomskog područja, što znači da se nivo zaštite može razlikovati od nivoa zaštite evropskog zakonodavstva o zaštiti ličnih podataka. U tom slučaju MLS INNOVATION INC. dobija sve potrebne garancije koje zahteva Evropska Uredba 2016/679 (kao što su EU-US Privacy Shield, BCR, sertifikati i odobreni etički kodovi itd.).

 

Kompanija MLS INNOVATION INC. funkcioniše na međunarodnom nivou. Da bi mogla na najbolji mogući način da upravlja Vašim temama, možda će morati da prenese Vaše podatke na saradnike čije sedište može biti i u zemljama van Evropske unije. Međutim, takav prenos se odvija samo uz Vašu saglasnost i samo za gore navedene svrhe. 

Osim navedenog slučaja, ne prenosimo Vaše podatke na druge treće strane  osim ako smo u obavezi da to učinimo prema regulatornim ili sudskim nalozima ili drugim obavezama prema državnim organima. Konkretno, Vaši lični podaci se ne prodaju, iznajmljuju ili razmenjuju.

Spoljni linkovi (Links)

Naše internet stranice navode i uključuju linkove za internret stranice trećih strana. Po pravilu, navodi se odgovarajuća elektronska adresa treće strane ili logotip kompanije / proizvoda. Kompanija MLS INNOVATION INC. nikako ne utiče na sadržaj ili dizajn internet stranica trećih strana. Upućivanjem / povezivanjem na ove spoljne sajtove ne prihvatamo njihov sadržaj kao naš.

Kolačići

Informacije o korišćenju kolačića, naročito u marketinške svrhe, možete da pronađete u Politici kolačića.

Informacije o pošiljaocu putem elektronske pošte

Ako ste se saglasili sa Vašom elektronskom adresom za komunikaciju ili u promotivne svrhe, mi ćemo koristiti Vaše podatke da Vas kontaktiramo ili da Vam pošaljemo promotivne mejlove na osnovu Vaših interesa. Komunikacija putem elektronske pošte uključuje mogućnost da opozove Vašu saglasnost u bilo kom trenutku, ukoliko više ne budete želeli da primate ove informacije.

Zaštita podataka za maloletna lica

Ponude i usluge na ovoj internet stranici nisu namenjene deci. Stoga smatramo da ne znamo lične podatke koji se odnose na decu (uzrasta ispod 15 godina).

Tehnička i organizaciona zaštita podataka

Kompanija MLS INNOVATION INC. primenjuje tehničke i organizacione mere koje su razumne u odnosu na odgovarajuću svrhu zaštite podataka, kako bi se zaštitile Vaše informacije u slučaju zloupotrebe i gubitka. Ovi podaci se čuvaju u sigurnom radnom okruženju koje nije dostupno javnosti. Osim toga, svaki od naših zaposlenih je dobio instrukcije o zaštiti podataka i obavezan je da zaključi ugovor o poverljivosti.

Mejlovi koji se šalju kompaniji MLS INNOVATION INC.

Za poreske i revizijske svrhe, elektronske poruke poslate kompaniji MLS INNOVATION INC. biće arhivirane pet godina. Sistemi elektronske pošte kompanije MLS INNOVATION INC. namenjeni su za korištenje u poslovne svrhe.

Datoteke aktivnosti obrade

Možete imati opštu sliku o kategorijama i svrsi obrade ličnih podataka koje MLS INNOVATION INC. prikuplja, obrađuje i koristi u datotekama aktivnosti obrade koje su prikazane na ovoj internet stranici.

Informacije i druga prava, kontakt

Po zahtevu, službenik za zaštitu podataka (DPO) će Vam pružiti potrebne informacije o ličnim podacima koje držimo u našoj evidenciji. Ako su Vaši lični podaci netačni, možete ih odmah ispraviti. Sve takve informacije ili izmene su besplatne.

Pored toga, imate pravo da povučete Vašu saglasnost o korišćenju Vaših ličnih podataka u budućnosti, u celosti ili delimično. Ako želite, mi ćemo izbrisati ili onemogućiti Vaše podatke. Da biste ostvarili takva prava, obratite se nadležnom licu službe za zaštitu podataka kompanije MLS INNOVATION INC.

Možete ostvariti sledeća prava:

  1. Pravo pristupa, dozvoljava Vam da Vas kompanija obaveštava da li se Vaši podaci obrađuju ili ne, kao i da imate pristup istim.
  2. Pravo na ispravku i pravo uklanjanja omogućavaju Vam da tražite, primate i, ukoliko želite, da ispravite podatke koje je sačuvala kompanija kao i da ih obrišete ako želite.
  3. Pravo na ograničavanje obrade omogućava Vam da tražite odlaganje obrade Vaših podataka.
  4. Pravo mobilnosti Vam omogućava da zahtevate i primite podatke u struktuiranom, obično korišćenom i čitljivom obliku, kao i pravo prenosa podataka drugim odgovornim licima za obradu.
  5. Pravo na prigovor Vam omogućava da se suprotstavite obradi podataka.
  6. Pravo da podnesete žalbu nadležnom organu u slučaju nezakonite obrade podataka.    

 

4.         Možete iskoristiti gore navedena prava kao i da se slobodno obratite za sva pitanja, komentare ili žalbe u vezi sa ovom izjavom o privatnosti i čuvanja ličnih prodataka ili praksu čuvanja ličnih podataka od kompanije MLS INNOVATION INC. nadležnom službeniku za privatnost pisanjem na adresu elektronske pošte [email protected] ili pozivom na sledeći broj telefona 2310-929090 lokal 136.