Naš doprinos društvu.

U MLS-u prepoznajemo da se kompanije procenjuju ne samo na osnovu njihovih finansijskih rezultata niti kvaliteta proizvoda i usluga koje nude, već i na osnovu njihove ponude društvu.

MLS je inkorporirao osnovne principe i vrednosti CSR u svoje poslovno planiranje i svakodnevne operacije, podržavajući suštinske kulturne, obrazovne i humanitarne inicijative i aktivnosti.

Aktivno smo uključeni u razvoj obrazovanja, sporta i komunalnih usluga, sa ciljem unapređenja i poboljšanja kvaliteta života svih građana u društvima u kojima poslujemo.

Naše korporativne društvene odgovornosti se odnose na ljude, životnu sredinu i društvo, sa posebnim naglaskom na sledećim oblastima:

Podrška aktivnostima koje promovišu i unapređuju kulturu kroz kulturne događaje
Jačanje neprofitnih organizacija
Doprinos obrazovnim programima preko univerziteta
Podrška društveno osjetljivim i ugroženim grupama
Jačanje sportske i edukativne aktivnosti
Podrška mladima u preduzetništvu
Implementacija procesa upravljanja kvalitetom i upravljanja korporacijama
Unapređenje ekološke svesti naših ljudi o obrazovnim aktivnostima i koordinaciji aktivnosti zaštite životne sredine

Posebno važno za nas, tokom našeg istorijskog putovanja, je doprinos napredovanju i prosperitetu grčkog društva.

Sa značajnim akcijama i akcijama u svim oblastima kulturnog stvaralaštva svake godine posvećujemo značajan deo našeg sponzorskog budžeta, podržavajući napore koji promovišu istoriju, umetnost, običaje i običaje i intelektualno stvaranje Grčke.