-"MLS KOMPANIJA SA" preduzima sve neophodne mere, koristeći najsavremenije i najnaprednije metode, kako bi obezbedila maksimalnu sigurnost. Sve informacije , koje se odnose na vaše lične podatke i vaše transakcije , su sigurne i poverljive. Tokom Vaše posete stranici www.mls.gr  od Vas se može tražiti da upišete lične podatke koji će se koristiti prvenstveno  radi obrade Vaših porudzbina .

-Bilo koji lični podatak koji ste izjavili bilo gde koristiće se isključivo u svrhe vaših komunikacija sa nama, poboljšanje pruženih usluga i ne sme se koristiti od bilo kog trećeg lica (izuzev ako je primenjivo prema važećem zakonu nadležnim organima) . "MLS KOMPANIJA SA" je preduzela sve razumne korake da osigura Vaše  podatke.

Vaše lične informacije , u izuzetno retkim i posebnim slučajevima , takođe mogu biti obelodanjene kompanijama koje sarađuju sa “ MLS KOMPANIJA SA” , jedino u cilju podrške i izvršavanja Vašeg poslovnog odnosa sa nama, ali uvek pod uslovima koji u potpunosti obezbeđuju da Vaši lični podaci ne prolaze kroz bilo kakvu nezakonitu obradu.